Checklist: 3 tips voor een effectieve thuiszorg intake

Een intakegesprek voor alle vormen van zorg is uitermate belangrijk. Ook bij thuiszorg is het van belang om voorbereid een intakegesprek in te gaan, zodat er een dienst geleverd kan worden die effectief aansluit op de situatie en helpt het gewenste resultaat te bereiken. In deze blog nemen we je mee in onze ervaring in het voeren van intakegesprekken voor thuiszorg, met 3 tips waar je rekening mee kan houden.

1. Alle neuzen dezelfde kant op

Een zorgverlener kan (begrijpelijk) snel een indicatie proberen te krijgen van de nodige zorg en zo snel mogelijk over willen gaan naar het uitvoeren hiervan. Wij zijn erachter gekomen dat het vaak loont om toch wat meer tijd te schenken aan een goede indexering van de situatie.

Denk hierbij aan een situatieschets van de huidige situatie met daarin de betrokken personen/mantelzorgers, de zorgbehoeften en de kaders waarin gewerkt dient te worden. Hierbij is het ook belangrijk om te begrijpen wat er in de huidige situatie misgaat. Kortom, zorg voor een helder, gezamenlijk doel.

2. Aannames parkeren

Dit geldt voor beide kanten van het gesprek: er zullen bepaalde verwachtingen zijn van de andere partij, zoals bepaalde kennis die ze al in huis hebben, of eventuele kennis over de huidige (woon)situatie/wensen. 

Een indicatie van een goed intakegesprek is echter het omgekeerde; liever te veel informatie dan te weinig. Ruimte overlaten voor aannames betekent simpelweg ruimte overlaten voor fouten. In veel gevallen kan dit voorkomen worden door wat uitgebreider in gesprek te gaan voorafgaand aan de zorg (of tijdens het begin van het traject).

3. Vertrouw op elkaar

In iedere relatie en/of samenwerkingsverband is wederzijds vertrouwen van belang voor het zorgen voor een gezonde samenwerking. De eerste twee punten dragen hieraan bij.

Bij HAY Zorggroep zetten we ons in op duidelijke, transparante communicatie en geven we altijd ruimte voor het stellen van vragen. Als thuiszorgorganisatie heb je immers te maken met gevoelige, persoonlijke situaties en dien je daar ook zo mee om te gaan. 

Als advies geven we dan ook altijd mee om een samenwerking aan te gaan waar een goed gevoel bij is, omdat die zorgverlener(s) nou eenmaal een belangrijke taak krijgen. Als je op zoek bent naar een thuiszorgorganisatie kun je bijvoorbeeld letten op de type vragen die ze stellen, de aandacht die ze schenken aan het gesprek en hoe ze van plan zijn de zorg uit te voeren. Dit geeft, mits ze deze afspraken ook echt nakomen, een goed beeld van hoe de samenwerking eruit zou zien. Ook daarvoor is een intakegesprek zeer geschikt.

Natuurlijk staat iedereen hier anders in. Waar let jij op bij een intakegesprek voor thuiszorg? Laat het ons weten door ons een bericht te sturen via ons contactformulier, of onze sociale media. We staan altijd open voor nieuwe perspectieven op het gebied van effectieve intakes.

Aanmelden of informatie opvragen

Wilt u zich of iemand in uw omgeving aanmelden voor onze zorg? Of heeft u een vraag? Vul dan het onderstaande formulier in om contact op te nemen. We komen zo snel mogelijk op uw vraag terug.

U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen via de volgende manieren: